Uitleen, lease en verkoop


Bedrijven en instellingen hebben bij Consuelo heel veel flexibiliteit.
Uitleen maakt het mogelijk om regelmatig wat nieuws aan de wand te hebben, middels lease of koop bouwt de organisatie een eigen kunstcollectie op.

Uitleen
Uitleen geeft u de mogelijkheid te ervaren of de gekozen werken inderdaad goed bevallen.
Het kan ook een oplossing zijn als er slechts een voorlopig budget beschikbaar is.
De uitleenperiode die wij hanteren is zes maanden.
Na afloop van deze periode mag u de collectie wisselen.

Lease
Bij lease worden kunstwerken aan het einde van de periode eigendom van de organisatie, tegen een van tevoren afgesproken bedrag. Desgewenst kan het kunstwerk na afloop van de leaseperiode tegen de resterende boekwaarde in privé-eigendom overgaan.
Alle werken die voor verkoop beschikbaar zijn kunnen geleast worden.

Verkoop
Consuelo stimuleert het kopen van uitgeleende kunst door de laatste huurperiode van 6 maanden af te trekken van de verkoopprijs.
Dit geldt ook voor medewerkers, of relaties die de aan uw organisatie uitgeleende kunstwerken privé aankopen.